ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38583455 - 38583456 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - خيابان آخوند خراساني - بين آخوند خراساني 23 و 25 پلاک 1201 طبقه همکف (کدپستي 9136865173) مراجعه نمایید.