ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051)38583455-6 ...... 35136259 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، هتل ۵* نوين پلاس ( کدپستي 9186380209 ) مراجعه نمایید.